Congratulations! All players for DLCL Winter Season 10 (Year 2018)

Team & players list For Semi Final U16 T20

Group A

DELHI GOLD

Ground: Purvi Delhi Khel Parisar, Reporting Time 8:30AM

S.No Name Mother Name Reg No Aspect DOB
1 vishnu  rajni 20186575 BAT 27-03-03
2 RAHUL (V. Captain) RAJWATI 20186562 BAT 30-07-03
3 MOHD IRFAN (Captain) SHAKEELA PARVEEN 20174419 BAT 18-03-02
4 Ujjwal Gupta Mamta Gupta 20174974 BAT 13-10-01
5 Nasbir sheikh Nargis begum  20186518 WK 03-06-04
6 Ashwani Rana Vandana Rana 20186867 AR 30-10-03
7 Saurabh INDRA 20186361 BOWL 15-07-03
8 Dhananjay Indu singh 20186681 BOWL 24-12-03
9 Chirag sindwani MONIKA sindwani 20186814 BOWL 16-12-02
10 ABHISHEK SHARMA SUNITA DEVI 20174768 Bowl 21-10-01
11 Sunny Yadev Vineeta Yadev 20174826 Bowl 03-03-03
12 SAHIL JABUNA 20185698 BOWL 09-02-02
13 Abhinav Nelkanthan Gayatri Neelkanthan 20185556 WK/Bat 10-08-04
14 CHURCHILL GUPTA Vinita Gupta 20185920 Bat 21.07.03

RAJASTHAN RIDER

Ground: Purvi Delhi Khel Parisar, Reporting Time 11:00AM

S.No Name Mother Name Reg No Aspect DOB
1 Prabhakar Bikram sin (VC) Anita singh 20186379 BAT 31-03-03
2 Dhruv Sangeeta  20186558 WK 13-03-04
3 Gaurab Nxbbc 20186809 BAT 06-10-03
4 Suraj Prasad Mrs. Bishnu Devi 20186727 BAT 01-06-04
5 Ayush Gupta (Captain) Sadhana Gupta 20186394 BAT 17-10-02
6 Satyam patel Mrs Suman Devi 20186408 AR 09-07-04
7 Pranjal kumar Indu devi 20186473 BOWL 13-12-03
8 nitin kumar rekha sharma 20186883 BOWL 20-02-04
9 MARUF NAWAZ KHAN NAUSHABA NAWAZ 20186926 BOWL 22-06-03
10 Ishan Rana Sunita 20186935 BOWL 22-04-04
11 Mayur Chauhan Kalpana Chauhan 20174195 AR 03-07-03
12 Satyam Gupta Renu Gupta 20186705 BOWL 04-11-04
13 Dhruv tanwar  Geeta Tanwar 20185955 Bat 10-05-05
14 Manas Shrinet  Sangeeta 20186321 Bat 05-07-04

 

Group B

UP 11

Ground: Purvi Delhi Khel Parisar, Reporting Time 8:30AM

S.No Name Mother Name Reg No Aspect DOB
1 Kshitij Negi (Captain) Monika Negi  20186660 AR 14-06-04
2 Sagar Vats Mrs.Menka Sharma 20162349 BAT 27-09-02
3 Krishna Shukla Kiran Shukla 20186420 WK 09-Mar-03
4 Vimal saini Santoshi saini 20186695 BAT 01-01-03
5 Uday Gupta Sadhana Gupta 20186365 BAT 29-01-04
6 RAJESH CHAUDHARY RADHA DEVI 20186682 BAT 20-09-02
7 Jatin pahwa Mamta pahwa 20174203 BOWL 01-11-03
8 DILEEP KUMAR (VC) SEEMA DEVI  20186731 BOWL 03-07-03
9 Roshan Raj Sunita Devi 20186701 BOWL 04-12-03
10 Shashank singh Ritu singh 20186641 BOWL 27-03-04
11 mayank gupta manju gupta 20186823 BOWL 11-09-03
12 Sumit Srivastava Kusum Srivastava 20186836 BOWL 28-Dec-03
13 Kartik Sharma Anita Kumari 20175457  Bat 31-12-02
14 Kartikey Tadiyal Vimla 20162936 Bowl 17-12-2004

Punjab King

Ground: Purvi Delhi Khel Parisar, Reporting Time 11:00AM

S.No Name Mother Name Reg No Aspect DOB
1 Abhishek Yadav Rama Devi 20186485 AR 04-06-04
2 Mihir sriwastava kajal sriwastava 20173962 BAT 25-08-02
3 GAURAV BISHT JANKI BISHT 20186197 WK 30-08-01
4 Alok tamrakar geeta 20185862 BAT 08-11-02
5 aditya singh (Captain) Rakhi 20152065 BAT 23-03-03
6 Sahil mendiratta Anu mendiratta 20186160 BAT 20-02-04
7 Ankit Kr. Prasad Phul mala devi 20173598 BOWL 06-01-01
8 Dhruv garg Shweta garg 20174679 BOWL 19-07-03
9 R.Aditya Krishna (VC) R.kalpana 20186515 BOWL 24-11-03
10 Himanshu yadav Anita 20173983 BOWL 01-09-04
11 Suryamani mamgain maya devi 20163165 BOWL 12-05-03
12 SUDHANSHU VERMA KALINDRI DEVI 20174425 BOWL 06-05-05
13 Amrit Sharma  Gaytri Sharma 20174026 Bat 12-08-03
14 Jogesh  Vimla 20174866  AR 7-12-02

 

ALL THE BEST ............YOU ALL

 

Copyright © 2011 HRDO All Rights Reserved
Social Bookmarking Site