DELHI L'il CRICKET LEAGUE

(Sports wing of HRDO)

Affiliated to NYK Ministry of Youth Affairs & Sports Govt. of India,Since 2010

Phone: +91-1147243796, 9718753188

Top 15 Batsmans

Name Reg No Matches runs
Pawan Kumar 20185533 71 1748
Swayam Srivastava 20162018 81 1326
BHANU PRATAP BALA JI 20163043 62 1219
Priyansh 20174746 49 931
Rushil Pandey 20197045 18 772
Rushil Pandey 20197045 18 772
Raghav Tiwari 20175349 50 735
Priyanshu Arya 20185731 48 700
AGASTYA SINGH RAWAT 20174907 58 657
Abhinav Neelakantan 20185556 37 635
Vansh kumar 20185624 40 605
Mayur Chauhan 20174195 56 533
DHAIRYA AHUJA 20175063 44 513
Pratham Kaushik 20163249 33 467
Parth Sharma 20173948 21 446

Top 15 Bowlers

Name Reg No Matches Wickets
Mayur Chauhan 20174195 56 87
Kartikey Tadhiyal 20162936 42 76
Pranav Tiwari 20175348 46 73
divyansh sengar 20173569 35 52
Kanahav Gupta 20186904 29 46
Dhruv tanwar 20185955 42 45
Swayam Srivastava 20162018 81 39
Antariksha Verma 20174751 42 38
Jagrit 20175066 44 37
Yash Adhikari 20174542 41 37
Pratham Kaushik 20163249 33 37
karan chauhan 20162387 28 33
Avinash Singh 20174255 53 32
DHAIRYA AHUJA 20175063 44 31
Priyansh 20174746 49 28