DELHI L'il CRICKET LEAGUE

(Sports wing of HRDO)

Affiliated to NYK Ministry of Youth Affairs & Sports Govt. of India,Since 2010

Phone: +911147243796, +918287434640
        : + 91 9718753188, +91 8800911262

News Updates

Top 15 Batsmans

Name Reg No Matches runs
Pawan Kumar 20185533 57 1288
Swayam Srivastava 20162018 74 1119
BHANU PRATAP BALA JI 20163043 55 1051
Priyansh 20174746 42 708
Abhinav Neelakantan 20185556 36 580
Priyanshu Arya 20185731 37 580
Raghav Tiwari 20175349 41 544
Vansh kumar 20185624 33 536
DHAIRYA AHUJA 20175063 44 513
Mayur Chauhan 20174195 52 494
Pratham Kaushik 20163249 33 467
Parth Sharma 20173948 21 446
AGASTYA SINGH RAWAT 20174907 48 439
Rushil Pandey 20197045 8 419
MANAS SHRINET 20186321 19 401

Top 15 Bowlers

Name Reg No Matches Wickets
Kartikey Tadhiyal 20162936 42 76
Mayur Chauhan 20174195 52 74
Pranav Tiwari 20175348 41 56
divyansh sengar 20173569 31 45
Dhruv tanwar 20185955 41 42
Antariksha Verma 20174751 42 38
Yash Adhikari 20174542 40 37
Pratham Kaushik 20163249 33 37
Kanahav Gupta 20186904 27 36
Swayam Srivastava 20162018 74 36
Jagrit 20175066 43 35
karan chauhan 20162387 28 32
DHAIRYA AHUJA 20175063 44 31
Avinash Singh 20174255 52 31
Varun rohilla 20185611 32 28