DELHI L'il CRICKET LEAGUE

(Sports wing of HRDO)

Affiliated to NYK Ministry of Youth Affairs & Sports Govt. of India,Since 2010

Phone: +91-1147243796, 9718753188

Top 15 Batsmans

Name Reg No Matches runs
Pawan Kumar 20185533 79 2132
Swayam Srivastava 20162018 87 1449
BHANU PRATAP BALA JI 20163043 67 1380
Priyansh 20174746 54 1020
Rushil Pandey 20197045 19 835
Rushil Pandey 20197045 19 835
Priyanshu Arya 20185731 54 762
Raghav Tiwari 20175349 50 735
AGASTYA SINGH RAWAT 20174907 65 727
Abhinav Neelakantan 20185556 37 635
Samarth Saini 20196993 9 611
Samarth Saini 20196993 9 611
Mayur Chauhan 20174195 63 609
DHAIRYA AHUJA 20175063 44 513
Krishna yadev 20174797 32 470

Top 15 Bowlers

Name Reg No Matches Wickets
Mayur Chauhan 20174195 63 107
Pranav Tiwari 20175348 49 86
Kartikey Tadhiyal 20162936 42 76
divyansh sengar 20173569 39 58
Kanahav Gupta 20186904 32 56
Dhruv tanwar 20185955 43 46
Swayam Srivastava 20162018 87 45
Antariksha Verma 20174751 42 38
Himanshu yadav 20173983 43 38
Jagrit 20175066 44 37
Yash Adhikari 20174542 41 37
Pratham Kaushik 20163249 34 37
karan chauhan 20162387 28 33
Avinash Singh 20174255 53 32
DHAIRYA AHUJA 20175063 44 31