DELHI L'il CRICKET LEAGUE

(Sports wing of HRDO)

Affiliated to NYK Ministry of Youth Affairs & Sports Govt. of India,Since 2010

Phone: +911147243796, +918287434640
        : + 91 9718753188, +91 8800911262

News Updates

Top 15 Batsmans

Name Reg No Matches runs
Kunal Dabas 20175627 62 1608
Suryansh Srivastava 20162929 78 1123
Jitender gautam 20152071 68 923
KRISHNA DEV 20186657 18 698
Sarfuddin 20173855 32 600
Ayush Shrivastava 20186644 24 535
GAGANDEEP SINGH 20174667 25 534
karan jaiswal 20173942 41 530
Amit Kumar 20151710 22 474
SAKSHAM CHAUDHARY 20186551 23 453
Yadvendra singh Panwar 20163181 23 443
Aryan parashar 20161730 42 430
Harsh kumar 20186375 35 419
hanny 20152018 19 418
Priyanshu gupta 20151945 71 408

Top 15 Bowlers

Name Reg No Matches Wickets
Ansh Sinha 20174400 44 58
Aryan parashar 20161730 42 56
afzal siddiqui 20151973 75 52
MD TARIQUE ANWAR 20162416 72 44
Priyanshu gupta 20151945 71 44
karan jaiswal 20173942 41 40
Harsh kumar 20186375 35 36
Gunjan mudgal 20161675 33 33
Saurabh 20151709 49 31
SAKSHAM CHAUDHARY 20186551 23 29
KAPIL KUMAR 20185551 31 29
Manik 20174816 24 22
Vijay KC 20174596 28 20
Ashwin Murali Rao 20173688 32 18
Jitender gautam 20152071 68 14