DELHI L'il CRICKET LEAGUE

(Sports wing of HRDO)

Affiliated to NYK Ministry of Youth Affairs & Sports Govt. of India,Since 2010

Phone: +911147243796, +918287434640
        : + 91 9718753188, +91 8800911262

News Updates

Top 15 Batsmans

Name Reg No Matches runs
Abhinav Neelakantan 20185556 37 1546
BHANU PRATAP BALA JI 20163043 30 1320
Swayam Srivastava 20162018 42 848
Priyanshu Arya 20185731 38 656
MANAS SHRINET 20186321 25 428
Krishna yadev 20174797 35 340
Samarth Saini 20196993 5 296
Pratham Kaushik 20163249 18 238
Parth Sharma 20173948 14 210
DHAIRYA AHUJA 20175063 15 210
Himanshu yadav 20173983 28 208
AGASTYA SINGH RAWAT 20174907 12 204
Priyansh 20174746 13 195
Raghav Tiwari 20175349 13 193
Antariksha Verma 20174751 12 192

Top 15 Bowlers

Name Reg No Matches Wickets
Yash Adhikari 20174542 24 29
Sumit Dinker 20174568 36 28
divyansh sengar 20173569 25 27
Dhruv tanwar 20185955 26 26
Avinash Singh 20174255 33 25
Jagrit 20175066 24 22
Varun rohilla 20185611 24 22
Prateek yadav 20174475 26 22
Kartikey Tadhiyal 20162936 26 22
Himanshu yadav 20173983 28 19
HIMANSHU YADAV 20173849 26 19
Pratham Kaushik 20163249 18 19
Jitender Gosain 20174489 22 19
Parth Sehra 20173588 22 19
SUDHANSHU VERMA 20174425 0 18