DELHI L'il CRICKET LEAGUE

(Sports wing of HRDO)

Affiliated to NYK Ministry of Youth Affairs & Sports Govt. of India,Since 2010

Phone: +911147243796, +918287434640
        : + 91 9718753188, +91 8800911262

News Updates

Top 15 Batsmans

Name Reg No Matches runs
Suryansh Vasistha 20185532 18 567
Mayur Chauhan 20174195 3 117
Vansh kumar 20185624 4 98
BHANU PRATAP BALA JI 20163043 4 80
divyansh sengar 20173569 2 70
Priyansh 20174746 3 53
Priyanshu Arya 20185731 4 50
vinayak kumar 20197163 2 48
MANAS SHRINET 20186321 2 48
Aryan dubey 20163228 2 48
shivam shukla 20186623 1 40
Pawan Kumar 20185533 3 32
Navdeep Singh Bisht 20186899 1 32
Avinash Singh 20174255 2 28
Parth Sharma 20173948 3 28

Top 15 Bowlers

Name Reg No Matches Wickets
karan chauhan 20162387 1 19
Dhruv tanwar 20185955 3 7
Sourabh kumar 20197056 0 5
Mayur Chauhan 20174195 3 5
AGASTYA SINGH RAWAT 20174907 1 4
Rishu kumar singh 20197109 0 4
divyansh sengar 20173569 2 4
Suryansh Vasistha 20185532 18 4
Parth Sharma 20173948 3 3
Swayam Srivastava 20162018 1 3
Varun rohilla 20185611 1 3
Kanahav Gupta 20186904 1 2
Varun Sharma 20197158 0 1
Raghav Tiwari 20175349 3 1
SUDHANSHU VERMA 20174425 1 1