DELHI L'il CRICKET LEAGUE

(Sports wing of HRDO)

Affiliated to NYK Ministry of Youth Affairs & Sports Govt. of India,Since 2010

Phone: +91-1147243796, 9718753188

Top 15 Batsmans

Name Reg No Matches runs
Jitender gautam 20152071 3 260
Aryan parashar 20161730 55 258
HARSH KUMAR 20174943 6 211
Sarfuddin 20173855 6 149
Kunal Dabas 20175627 4 114
Amit Kumar 20151710 4 102
Ansh Sinha 20174400 6 87
SAKSHAM CHAUDHARY 20186551 3 82
Suryansh Srivastava 20162929 3 79
karan jaiswal 20173942 4 76
SATENDRA CHAUDHARY 20162471 2 46
GAGANDEEP SINGH 20174667 1 35
KRISHNA DEV 20186657 3 32
VIJENDER 20186691 2 27
Yadvendra singh Panwar 20163181 1 23

Top 15 Bowlers

Name Reg No Matches Wickets
Aryan parashar 20161730 55 56
HARSH KUMAR 20174943 6 13
Ansh Sinha 20174400 6 11
karan jaiswal 20173942 4 8
SAKSHAM CHAUDHARY 20186551 3 5
SAURABH KUMAR 20186368 2 4
VIJENDER 20186691 2 4
Manik 20174816 2 3
Rudraksh kumar 20174319 4 3
afzal siddiqui 20151973 1 2
Kunal Dabas 20175627 4 2
Saurabh 20151709 1 1
saurabh yadav 20163037 0 0
Bhavya Bhardwaj 20186037 0 0
SUSHIL KUMAR 20174211 0 0