DELHI L'il CRICKET LEAGUE

(Sports wing of HRDO)

Affiliated to NYK Ministry of Youth Affairs & Sports Govt. of India,Since 2010

Phone: +91-1147243796, 9718753188

Live Match

Top 15 Batsmans

Name Reg No Matches runs
Pawan Kumar 20185533 84 2298
BHANU PRATAP BALA JI 20163043 67 1380
Priyansh 20174746 54 1020
Rushil Pandey 20197045 22 995
Rushil Pandey 20197045 22 995
AGASTYA SINGH RAWAT 20174907 68 746
Raghav Tiwari 20175349 50 735
Abhinav Neelakantan 20185556 37 635
Mayur Chauhan 20174195 64 612
Samarth Saini 20196993 9 611
Samarth Saini 20196993 9 611
DHAIRYA AHUJA 20175063 44 513
Krishna yadev 20174797 33 485
Pratham Kaushik 20163249 34 467
jaspreet singh 20174574 13 457

Top 15 Bowlers

Name Reg No Matches Wickets
Mayur Chauhan 20174195 64 108
Pranav Tiwari 20175348 65 95
Kartikey Tadhiyal 20162936 42 76
divyansh sengar 20173569 46 65
Kanahav Gupta 20186904 32 56
Dhruv tanwar 20185955 43 46
Himanshu yadav 20173983 43 38
Antariksha Verma 20174751 42 38
Pratham Kaushik 20163249 34 37
Jagrit 20175066 44 37
Yash Adhikari 20174542 41 37
karan chauhan 20162387 28 33
Avinash Singh 20174255 53 32
DHAIRYA AHUJA 20175063 44 31
Priyansh 20174746 54 28