DELHI L'il CRICKET LEAGUE

(Sports wing of HRDO)

Affiliated to NYK Ministry of Youth Affairs & Sports Govt. of India,Since 2010

Phone: +91-1147243796, 9718753188

Live Match

Top 15 Batsmans

Name Reg No Matches runs
Abhinav Neelakantan 20185556 38 1641
BHANU PRATAP BALA JI 20163043 33 1519
ABHIRAJ DUTT 20161838 42 942
Swayam Srivastava 20162018 42 848
VIJENDER 20196983 23 438
MANAS SHRINET 20186321 25 428
Samarth Saini 20196993 10 420
Samarth Saini 20196993 10 420
Krishna yadev 20174797 37 390
Pawan Kumar 20185533 16 258
Dron sehrawat 20197224 10 247
Pratham Kaushik 20163249 18 238
Moksh Yadav 20197251 6 217
DHAIRYA AHUJA 20175063 15 210
Parth Sharma 20173948 14 210

Top 15 Bowlers

Name Reg No Matches Wickets
divyansh sengar 20173569 28 33
Dhruv tanwar 20185955 28 32
ABHIRAJ DUTT 20161838 42 29
Yash Adhikari 20174542 24 29
Sumit Dinker 20174568 36 28
Avinash Singh 20174255 33 25
VIJENDER 20196983 23 24
Prateek yadav 20174475 26 22
Himanshu yadav 20173983 30 22
Kartikey Tadhiyal 20162936 26 22
Varun rohilla 20185611 24 22
Jagrit 20175066 24 22
Jitender Gosain 20174489 22 19
Parth Sehra 20173588 22 19
Pratham Kaushik 20163249 18 19