DELHI L'il CRICKET LEAGUE

(Sports wing of HRDO)

Affiliated to NYK Ministry of Youth Affairs & Sports Govt. of India,Since 2010

Phone: +91-1147243796, 9718753188

Top 15 Batsmans

Name Reg No Matches runs
Suryansh Vasistha 20185532 18 567
Pawan Kumar 20185533 8 228
Mayur Chauhan 20174195 4 177
Vardaan Suri 20195203 3 138
Pranav Tiwari 20175348 8 97
Moksh Yadav 20197251 1 80
BHANU PRATAP BALA JI 20163043 4 80
Priyanshu Arya 20185731 8 80
Swayam Srivastava 20162018 2 71
divyansh sengar 20173569 3 70
Priyansh 20174746 3 61
Dwij Dawar 20195025 2 55
vinayak kumar 20197163 2 48
Aryan dubey 20163228 2 48
MANAS SHRINET 20186321 2 48

Top 15 Bowlers

Name Reg No Matches Wickets
karan chauhan 20162387 1 19
divyansh sengar 20173569 3 10
Aman shukla 20194937 1 7
Dhruv tanwar 20185955 4 7
Pranav Tiwari 20175348 8 6
Piyush Adhikari 20196373 1 6
Sourabh kumar 20197056 0 5
Chanveer singh Awall 20195768 1 5
Mayur Chauhan 20174195 4 5
Sourabh kumar 20197056 0 5
Rishu kumar singh 20197109 0 4
AGASTYA SINGH RAWAT 20174907 3 4
Kanahav Gupta 20186904 1 4
Suryansh Vasistha 20185532 18 4
Parth Sharma 20173948 3 3