DELHI L'il CRICKET LEAGUE

(Sports wing of HRDO)

Affiliated to NYK Ministry of Youth Affairs & Sports Govt. of India,Since 2010

Phone: +91-1147243796, 9718753188

Top 15 Batsmans

Name Reg No Matches runs
Vansh kumar 20185624 9 159
ABHIRAJ DUTT 20161838 8 157
Shashwat pandey 20175204 7 129
RITIK BISHT 20174658 3 103
Ujjwal Gupta 20174974 5 88
GAURAV BISHT 20186197 4 73
Vishesh Gaur 20174238 3 67
Aishit ahuja 20173736 1 58
sahil khan 2019725284 4 57
Vikas singh 20174937 3 52
Ashutosh sharma 20173458 2 42
AVINASH KUMAR 20162006 5 41
Pratham Sharma 20197274 3 40
VISHNU 20196181 4 33
Sonu Negi 20151555 4 25

Top 15 Bowlers

Name Reg No Matches Wickets
ABHIRAJ DUTT 20161838 8 14
Shashwat pandey 20175204 7 12
Sonu Negi 20151555 4 9
sahil khan 2019725284 4 7
Karan digrotiya 20195250 1 5
Suryamani mamgain 20163165 4 5
Abhishek kumar 20197555 1 5
ANUKOOL SINGH 20195609 2 5
Jogesh 20174866 4 5
mohit 20196079 2 4
Saurabh 20186361 1 4
Aishit ahuja 20173736 1 4
PRATEEK YADAV 20163232 0 3
ROHIT MISHRA 20174525 1 3
Niyaz 2019726687 1 2