DELHI L'il CRICKET LEAGUE

(Sports wing of HRDO)

Affiliated to NYK Ministry of Youth Affairs & Sports Govt. of India,Since 2010

Phone: +91-1147243796, 9718753188

Live Match

Top 15 Batsmans

Name Reg No Matches runs
Vansh kumar 20185624 9 159
Shashwat pandey 20175204 7 129
ADITYA RAJ 202012216 1 127
RITIK BISHT 20174658 3 103
VIRAJ JADAV 20209306 1 96
Ujjwal Gupta 20174974 5 88
Akash Kumar 20198019 1 70
Vishesh Gaur 20174238 3 67
Aishit ahuja 20173736 1 58
sahil khan 2019725284 4 57
Rishabh 20195569 1 55
PRADEEP KUMAR 20209877 1 54
Vikas singh 20174937 3 52
Aadhipatya Sharma 202010117 1 46
Ashutosh sharma 20173458 2 42

Top 15 Bowlers

Name Reg No Matches Wickets
Shashwat pandey 20175204 7 12
Sonu Negi 20151555 4 9
sahil khan 2019725284 4 7
Jogesh 20174866 4 5
Karan digrotiya 20195250 1 5
ANKDHAR DUBEY 202012276 1 5
AMAN 202012590 1 5
Abhishek kumar 20197555 1 5
Aditya Narayan Gupta 202010636 1 5
Suryamani mamgain 20163165 4 5
ANUKOOL SINGH 20195609 2 5
Saurabh 20186361 1 4
Aishit ahuja 20173736 1 4
Harsh 20197987 1 4
mohit 20196079 1 3