DELHI L'il CRICKET LEAGUE

(Sports wing of HRDO)

Affiliated to NYK Ministry of Youth Affairs & Sports Govt. of India,Since 2010

Phone: +91-1147243796, 9718753188

Live Match

Top 15 Batsmans

Name Reg No Matches runs
Jitender gautam 20152071 3 260
Aryan parashar 20161730 55 258
HARSH KUMAR 20174943 7 221
Sarfuddin 20173855 7 154
Kunal Dabas 20175627 4 114
Amit Kumar 20151710 4 102
Ansh Sinha 20174400 8 88
karan jaiswal 20173942 6 86
Harsh vardhan singh rathore 202012931 5 84
SAKSHAM CHAUDHARY 20186551 3 82
Suryansh Srivastava 20162929 3 79
Samim ahmed 20209918 1 64
SHAMEEM AHMAD 202012201 1 64
Vinay jangra 20196319 1 60
KRISHNA DEV 20186657 1 58

Top 15 Bowlers

Name Reg No Matches Wickets
Aryan parashar 20161730 55 56
HARSH KUMAR 20174943 7 13
Ansh Sinha 20174400 8 13
karan jaiswal 20173942 6 8
afzal siddiqui 20151973 2 6
Adarsh Prakhar 202114960 1 5
SAKSHAM CHAUDHARY 20186551 3 5
VIJENDER 20186691 2 4
Monu Kumar 202119458 1 4
SAURABH KUMAR 20186368 2 4
PANKAJ KUMAR MISHRA 202115993 1 4
Anshu Tiwari 202119536 1 4
Manik 20174816 2 3
RANVEER 202013673 1 3
KRISHNA DEV 20186657 1 3