DELHI L'il CRICKET LEAGUE

(Sports wing of HRDO)

Affiliated to NYK Ministry of Youth Affairs & Sports Govt. of India,Since 2010

Phone: +91-1147243796, 9718753188

Top 15 Batsmans

Name Reg No Matches runs
Jitender gautam 20152071 3 260
Aryan parashar 20161730 55 258
HARSH KUMAR 20174943 7 221
Sarfuddin 20173855 7 154
Kunal Dabas 20175627 4 114
Amit Kumar 20151710 4 102
Ansh Sinha 20174400 8 88
karan jaiswal 20173942 6 86
SAKSHAM CHAUDHARY 20186551 3 82
Suryansh Srivastava 20162929 3 79
KAPIL KUMAR 20185551 8 52
Aman Sharma 20163068 1 47
SATENDRA CHAUDHARY 20162471 2 46
ASHISH ANAND 20195164 2 37
Abhishek singh 20194720 3 37

Top 15 Bowlers

Name Reg No Matches Wickets
Aryan parashar 20161730 55 56
HARSH KUMAR 20174943 7 13
Ansh Sinha 20174400 8 13
karan jaiswal 20173942 6 8
afzal siddiqui 20151973 2 6
Gunjan mudgal 20161675 1 6
SAKSHAM CHAUDHARY 20186551 3 5
SAURABH KUMAR 20186368 2 4
VIJENDER 20186691 2 4
Manik 20174816 2 3
KAPIL KUMAR 20185551 8 3
Rudraksh kumar 20174319 4 3
Abhishek singh 20194720 3 2
Vineet Kumar goswami 20197833 1 2
Kunal Dabas 20175627 4 2